dynamic
动态

公告

2021-08-31

因公司主营业务发展需要,现公司决定于2021年8月31日24:00终止经营电信增值业务,感谢广大客户一路以来对我司的支持。

特此公告,望周知。

   

                                                                                                                                    西安天美生物科技股份有限公司

                                                                                                                                         二O二一年八月二十五日


推荐新闻